BIP

Wyniki kontroli

Wszelkie dokumenty dotyczące przebiegu i efektów wszystkich kontroli zewnętrznych a w szczególności protokoły z przebiegu kontroli, zalecenia pokontrolne i sprawozdania z realizacji zaleceń są dostępne w siedzibie szkoły w Tychach, ul. Elfów 62 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 .

Podstawa prawna art. 11 pkt.1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U.  z 2020 poz. 2176) 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-05-17 11:05:13 Zmiana publikacji 3lo
2 2019-07-16 11:47:53 Zmiana publikacji 3lo
3 2014-01-02 12:04:25 Zmiana publikacji 3lo


stronę wyświetlono 5263 razy Artykuł wyświetlony 5263 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.