BIP

Wyniki kontroli

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Wszelkie dokumenty dotyczące przebiegu i efektów wszystkich kontroli zewnętrznych a w szczególności protokoły z przebiegu kontroli, zalecenia pokontrolne i sprawozdania z realizacji zaleceń są dostępne w siedzibie szkoły w Tychach, ul. Elfów 62 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 .

Podstawa prawna art. 11 pkt.1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U.  z 2001 nr 112 poz. 1198

 

 

Dokumentacja

załącznik Książka kontroli

załącznik Książka kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

załącznik Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej

załącznik Protokół kontroli

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-05-17 11:05:13 Zmiana publikacji 3lo
2 2019-07-16 11:47:53 Zmiana publikacji 3lo
3 2014-01-02 12:04:25 Zmiana publikacji 3lo
4 2013-03-11 15:19:42 Zmiana publikacji 3lo
5 2013-03-11 15:18:14 Zmiana publikacji 3lo
6 2012-10-07 15:21:04 Zmiana publikacji 3lo-2
7 2012-10-07 15:15:42 Zmiana publikacji 3lo-2
8 2012-10-05 14:53:48 Zmiana publikacji 3lo
9 2012-10-05 14:53:48 Zmiana publikacji 3lo
10 2012-10-05 14:52:33 Zmiana publikacji 3lo
11 2012-09-18 12:05:24 Zmiana publikacji 3lo
12 2012-09-18 12:04:27 Zmiana publikacji 3lo
13 2012-09-18 11:59:11 Zmiana publikacji 3lo
14 2012-09-18 11:56:57 Zmiana publikacji 3lo


stronę wyświetlono 223 razy Artykuł wyświetlony 223 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.