BIP

Statut


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-11-26 15:14:59 Zmiana publikacji 3lo
2 2021-11-26 15:12:29 Zmiana publikacji 3lo
3 2021-11-26 15:10:58 Zmiana publikacji 3lo


stronę wyświetlono 6400 razy Artykuł wyświetlony 6400 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.