BIP

Informacje o jednostce

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stanisława Wyspiańskiego 
ul. Elfów 62
43-100 Tychy

tel./fax 32 227-36-33

 e-mail:3lo@wyspianski.tychy.pl

 

III Liceum Ogólnokształcące powstało 1 września 1991 r. jego pierwszym dyrektorem został mgr Ryszard Lukaszczyk, który pełnił tą funkcję do 1994 r. 
17 listopada 1998 roku szkoła zyskała imię Stanisława Wyspiańskiego. W 2002 r. przeszła znaczącą zmianę organizacyjną, została przekształcona w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące.

Pamiętając o tradycji i historii naszej szkoły staramy się iść z duchem czasu i jawić się jako szkoła coraz bardziej efektywna, przyjazna, nowatorska… taka, w której młodzież nie tylko zdobywa wiedzę przygotowując się do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia, ale również rozwija swoje zainteresowania, uczy się prawidłowego nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, poznaje zasady współdziałania w grupie rówieśniczej. Przede wszystkim zaś taka, w której właściwa atmosfera wychowawcza i pozytywny klimat będą sprzyjały kształtowaniu wrażliwości uczuciowej i rozpoznawaniu wartości moralnych i duchowych.

Działalność III LO wpisuje się w politykę Unii Europejskiej  m.in. poprzez udział w programach unijnych takich jak :

- w latach 2007 – 2009 Socrates - Comenius – „Krajobrazy i ludzie mojego  regionu” w którym partnerami były : Finlandia, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja, Islandia.

- w latach 2009 – 2011 Comenius – Socrates „Międzykulturowe kompetencje w szkolnych programach nauczania”, w którym partnerami projektu były: Turcja, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy, Bułgaria, Rumunia.

- w 2010 r. „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny” projektu opartego o specjalny program edukacyjny, którego celem było przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego.

- w 2011 r. i w 2012 r.  „Enter Your Future” - narodowego projektu edukacyjnego o przewodnim temacie Kreatywna Edukacja, której głównym celem jest poszerzanie tolerancji i wrażliwości kulturowej wśród uczniów w ramach, którego wolontariusze z różnych krajów świata codziennie prowadzili zajęcia w języku angielskim. Szkoła została nagrodzona Certyfikatem Certyfikat Aiesec Polska.

Na stałe w historię szkoły wpisały się współpraca z Escola Secudaria de Vila Verde w Portugalii oraz z Liceum Klasycznym z Levadii w  Grecji, polegająca na wspólnym poznawaniu obu krajów i porównywaniu życia rówieśników, która owocuje coroczną wymianą uczniów.

Młodzież „ Wyspiańskiego ” :
- ma możliwość wyboru nauki języka włoskiego (jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w mieście z taką ofertą)
wydaje gazetkę „Przecieki” kilkakrotnie nagradzaną w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich Szpalta, 
-  
prezentuje liczne talenty z zakresu muzyki, fotografii, plastyki, tańca, literatury   w szkolnym konkursie „Jeśli potrafisz” 
- oraz bierze udział w szkolnym konkursie matematycznym organizowanym od 2010 r. dla zwiększenia motywacji uczniów do poznawania tajników wiedzy matematycznej
-  w 2010 r. rozpoczęła pod bacznym okiem instruktorek przygodę z Nordic Walking
chętnie angażuje się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata dlatego od stycznia 2011 roku nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. 
wspiera działalność schronisk dla zwierząt 

poprzez świąteczne zbiórki charytatywne wspomaga potrzebujących naszego regionu
- z 
poświęceniem uczestniczy w organizowaniu finałów Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego :

- od 1990 r. organizuje regionalny konkurs MISHMASH, którego ideą jest prezentowanie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu umiejętności językowych - artystycznych. Został on nagrodzony w 2005 r. przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie certyfikatem European Language

- od lat współpracuje z Sądem Rejonowym w Tychach w celu przybliżenia uczniom prawa oraz prawotwórczej istoty państwa a od marca 2011 r. również  
z Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych, która objęła opiekę naukową nad uczniami klas społeczno – prawnych i dziennikarskich.

W maju 2011 r. rozpoczęto kompleksową termomodernizację budynku -  szkoła jest gruntownie remontowana od piwnic aż po dach.Cieszymy się, że oprócz wymiernych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów utrzymania poprawie ulegnie wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny szkoły.

         Ponadto wciąż doposażamy klasopracownie w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt audiowizualny, zakupiona została również tablica multimedialna oraz nowe meble.

Dokumentacja

załącznik Koncepcja pracy szkoły

załącznik Koncepcja pracy szkoły

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-10-22 13:21:45 Zmiana publikacji 3lo
2 2021-04-01 12:53:49 Zmiana publikacji 3lo
3 2021-04-01 12:52:38 Zmiana publikacji 3lo
4 2021-04-01 12:51:26 Zmiana publikacji 3lo
5 2018-02-20 13:53:35 Zmiana publikacji 3lo
6 2017-12-15 07:36:46 Zmiana publikacji 3lo
7 2017-02-16 13:32:07 Zmiana publikacji 3lo
8 2017-02-16 13:32:03 Zmiana publikacji 3lo
9 2017-02-16 13:31:48 Zmiana publikacji 3lo
10 2017-02-16 13:31:18 Zmiana publikacji 3lo
11 2017-02-16 13:30:22 Zmiana publikacji 3lo
12 2017-02-16 13:28:57 Zmiana publikacji 3lo
13 2013-09-18 13:46:57 Zmiana publikacji 3lo
14 2013-08-31 10:19:57 Zmiana publikacji przedszkole29
15 2013-01-02 08:45:13 Zmiana publikacji 3lo
16 2013-01-02 08:43:12 Zmiana publikacji 3lo
17 2013-01-02 08:39:59 Zmiana publikacji 3lo
18 2012-11-13 09:24:38 Zmiana publikacji Administrator
19 2012-06-20 14:24:06 Zmiana publikacji 3lo
20 2012-06-20 13:39:42 Zmiana publikacji 3lo
21 2012-06-20 12:39:46 Zmiana publikacji Administrator
22 2012-06-20 12:38:57 Zmiana publikacji Administrator
23 2012-06-20 12:13:42 Zmiana publikacji 3lo
24 2012-05-29 09:16:52 Zmiana publikacji 3lo
25 2012-05-29 09:13:29 Zmiana publikacji 3lo
26 2012-05-29 09:08:23 Zmiana publikacji 3lo


stronę wyświetlono 630 razy Artykuł wyświetlony 630 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.